For two decades, Hanne Lamon (°1982) has been making tranquil photographs of her everyday life that possess an unruly beauty. For Lamon, photography is a never-ending process. For the artist's book until the end ___ I will follow you, she tried to reveal the foundation of her photographic production, which turns out to be fragile and contradictory.

This fragile, precious gem was created on the basis of intuition and rationality, on a fast and unconscious, yet similarly deliberate and slow way of thinking. Some thirty ambiguous images were printed on wafer-thin paper, like photographic ice crystals in which time has been frozen. Tina De Souter gave the book a sober and elegant design, further enriched with a poetic text by Birsen Uçar - also known as the voice of the atmospheric dream pop band Hydrogen Sea. The various production phases were carefully executed in consultation with Bruno Devos, the driving force behind publishing house Stockmans.

Lamon's poetic universe evinces great sensibility and melancholy. The photographer creates images that throw light on a fragile and intimate world. Lamon focuses on human body language, subtle touches and draperies as well as mysterious landscape scenes and abstract compositions. She experiments with film photography, specific types of paper and manual, graphic printing processes. Her choices are well thought out and attest to a longing for an artisanal and tactile beauty.

The images are deeply rooted in personal struggles, turbulences and feelings of loss and hope. The photographer translates her struggles and conflicting emotions into a metaphorical and often dark imagery that conceals and reveals. Even though the photographs emerge from the artist's very own personal environment, they are nonetheless timeless, connective and universal. They suggest narratives and memories that possess a moving familiarity.

                                                                                                                                                              Sofie Crabbé

Nederlandse versie

Sinds twee decennia maakt Hanne Lamon (°1982) verstilde foto-opnames van haar alledaagse leven die een tegendraadse schoonheid in zich dragen. Fotograferen is voor Lamon een nooit eindigend proces. Voor het kunstenaarsboek until the end ___ I will follow you ging ze op zoek naar de onderstroom van haar fotografische productie, en die blijkt uiterst fragiel en contradictoir.

Op basis van intuïtie en rationaliteit, van een onbewuste, snelle en een weloverwogen, langzame manier van denken, ontstond dit fragiele, kostbare kleinood. Op flinterdun papier zijn een dertigtal meerduidige beelden gedrukt, als fotografische ijskristallen waarin de tijd is bevroren. Het boek is sober en stijlvol vormgegeven door Tina De Souter en verrijkt met een poëtische tekst van Birsen Uçar - ook wel gekend als de stem van de sferische dreampop band Hydrogen Sea. De verschillende fasen zijn zorgvuldig afgewogen in overleg met Bruno Devos, drijvende kracht achter uitgeverij Stockmans.

Lamons poëticaal universum getuigt van een grote sensibiliteit en melancholie. De fotografe creëert beelden die een licht werpen op een kwetsbare en intieme wereld. Lamon richt haar aandacht op menselijke lichaamstaal, subtiele aanrakingen en draperieën, naast mysterieuze landschapstaferelen en abstracte composities. Ze experimenteert met analoge fotografie, specifieke papiersoorten en manuele, grafische drukprocedés. Haar keuzes zijn weldoordacht en getuigen van een verlangen naar een ambachtelijke en tactiele schoonheid.

De beelden zijn diepgeworteld in persoonlijke struggles, turbulenties en gevoelens van gemis en hoop. Haar worstelingen en tegenstrijdige emoties vertaalt de fotografe naar een metaforische en vaak donkere beeldtaal die verhult en onthult. De foto’s mogen dan misschien geplukt zijn uit haar hoogsteigen persoonlijke sfeer, ze zijn allen tijdloos, verbindend en universeel. Ze suggereren verhalen en herinneringen waarin een ontroerende herkenning schuilt.

Using Format